Gå vidare till innehåll
Önskelista Varukorg

  Missa inte våra KAMPANJER & FYNDHÖRNA!

  Integritetspolicy

  Inledning

   Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

   Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen på denna länk: integritetspolicyn.

   Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners i samband med ett erbjudande). Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

   Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy?

   Välkommen att kontakta oss! gdpr@joyshop.se

    

   Vem ansvarar för dina personuppgifter?

    VPUS Joyous Group AB, org. nr 559305-3878 är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som du lämnar till oss.

     

    Personuppgifter som vi samlar in från dig

     Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, beställer våra produkter, registrerar ett konto i vår kundklubb, kontaktar vår kundtjänst eller vid andra kontakter med oss.

      

     Personuppgifter som samlas in från annan källa

      Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du i tabellen nedan.

       Källa för insamling
      Typ av personuppgifter
      Offentliga adressregister
      Adressuppgifter
      Kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag
      Kreditvärdighet
      Sociala medier
      Dina publicerade bilder eller kommentarer

       

      Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

       Ändamål och laglig grund

       Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

        

       Lagring

       Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter. I tabellen nedan förtydligar vi hur länge dina uppgifter sparas.

       Beställning

       För att du ska kunna beställa produkter av oss behöver vi behandla dina personuppgifter.

       För det här ändamålet kan vi använda oss av nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

        

        Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
       • Vi levererar din produkt eller tjänst (inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans).
       • Vi bekräftar din identitet och ålder.
       • Vi administrerar din betalning (i detta ingår också analyser av vilka betallösningar som vi kan erbjuda dig genom kontroll mot din betalningshistorik eller inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).
       • Vi kontrollerar din adress mot externa källor, t.ex. SPAR, Klarna eller liknande.
       • Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av reklamations- och garantiärenden som rör ditt köp.
       Laglig grund

       Köpavtalet som vi har ingått med dig.

       Notera att nödvändiga cookies alltid är aktiva och kräver inget samtycke från dig.

       Mottagare av personuppgifter
       Systemleverantörer för CRM-system, kundtjänst och e- handelsplattformen samt samarbetspartners som hanterar logistik, leveranser, betalning och redovisning.
       Lagringstid
       Personuppgifterna sparas till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

        

        

       Marknadsföring och kommunikation

        För att du ska kunna få ta del av våra senaste erbjudanden och nyheter kan vi marknadsföra och skicka kommunikation om våra produkter och vårt företag i olika kanaler, t.ex. genom olika typer av annonsering eller genom inspirationsbilder i sociala medier. För att kunna marknadsföra oss behöver vi ibland behandla dina personuppgifter.

        Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick genom vår avregistreringslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter längt upp i dokumentet). Om vår marknadsföring visas i sociala medier kan du ange dina preferenser direkt i den sociala medie-plattformen, t.ex. via dina inställningar eller i samband med det relevanta inlägget.

        För det här ändamålet kan vi använda oss av nödvändiga och marknadsföringscookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

        Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
         
        • Vi skickar direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande digitala kanaler och post.
        • Vi skickar erbjudanden från samarbetspartners.
        • Vi genomför generella kampanjer eller skickar generella erbjudanden och inbjudningar till event.
        • För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina eller andra medlemmars uppgifter. Läs mer om detta i punkt 7.
        Laglig grund

        För vår användning av marknadsföringscookies är vår lagliga grund ditt föregående samtycke. 

        För övrig personuppgiftsbehandling stödjer vi oss på följande lagliga grunder: 

        Om du är kund eller medlem hos JOY: Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster. 

        Alternativt

        Om du inte är kund eller medlem hos JOY: Ditt samtycke.

        Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår direktmarknadsföring. Kom ihåg att om du inte vill invända mot vår marknadsföring helt och hållet så kan du alltid välja i vilken kanal som du vill ta emot vår marknadsföring.

        Mottagare av personuppgifter
        Markföringspartners och Marknadsföringskanaler (t.ex. sociala medier och sökmotorer). Systemleverantörer för CRM-system och e- handelsplattform.
        Lagringstid
        Personuppgifterna sparas för en tid om 1 år efter din senaste aktivitet (t.ex. när du senast gjorde ett köp).

         

        Tävlingar och event

        Ibland vill vi anordna tävlingar och ge våra kunder möjlighet att vinna fina priser. Ibland vill vi även ordna trevliga event. I samband med detta kommer vi att behandla dina personuppgifter.

         

        Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
        • Vi kommunicerar med dig som deltar i våra tävlingar när det behövs för tävlingens genomförande.
        • Vi utser vinnare och förmedlar vinster som gäller för tävlingen.
        • Vi kommunicerar med dig innan och efter ett event. I dessa fall kan vi skicka bekräftelse på anmälningar, information om eventet som du behöver veta om, frågor eller utvärderingar.
        • Vi bekräftar din identitet och ålder.
        Laglig grund
        Vårt berättigade intresse av att kunna genomföra och administrera våra tävlingar och event.
        Mottagare av personuppgifter
        Samarbetspartners för respektive event, ärendehanteringssystem och systemleverantör för CRM-system samt vald tävlingskanal (t.ex. sociala medier).
        Lagringstid
        Personuppgifterna sparas för en tid om 3 månader efter tävlingen/eventets (inklusive ev. utvärdering) genomförande. Notera att tävlingsbidrag som du lämnar kan sparas under en obegränsad tid enligt angivna tävlingsvillkor.

          

        Kundserviceärenden

         Vid alla kontakter med oss kommer vi att göra vårt bästa för att ge dig så bra service som möjligt. Kontaktuppgifter till vår kundservice hittar du längst ner i denna integritetspolicy. För att kunna hantera ditt ärende behöver vi behandla dina personuppgifter.

         För det här ändamålet kan vi använda oss av nödvändiga cookies]. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

         Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
         • Vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon eller i digitala kanaler.
         • Vi bekräftar din identitet och ålder.
         • Vi utreder dina klagomål- och supportärenden. Ett supportärende kan t.ex. gälla teknisk support.
         Laglig grund
         Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna administrera ditt kundtjänstärende.
         Mottagare av personuppgifter
         Systemleverantör av ärendehanteringssystem, e-handelsplattformen och CRM-system.
         Lagringstid
         Personuppgifterna sparas för en tid om upp till 6 månader efter att kundserviceärendet har avslutats.

          

         Uppfylla krav i rättsliga förpliktelser

          I vissa fall kan vi behöva behandla personuppgifter om det finns särskilda skyldigheter i lag, t.ex. om vi upptäcker felaktigheter i produkter. Då kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig för att se till att vi tar ansvar för våra produkter.

           

          Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
          Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.
          Laglig grund
          Systemleverantörer av ärendehanteringssystem, e-handelsplattform och CRM-system.
          Mottagare av personuppgifter
          För att uppfylla krav i rättsliga förpliktelser.
          Lagringstid
          Personuppgifterna sparas under den tid som är nödvändig för att uppfylla den relevanta rättsliga förpliktelsen eller i enlighet med gällande lagkrav. Exempelvis finns krav i bokföringslagen att vi måste lagra viss information om ditt köp i 7 år.

           

          Utveckla och förbättra vår verksamhet och våra produkter och tjänster

           För att kunna se till att vi kan utveckla vår verksamhet och ligga i framkant vad gäller vårt erbjudande till dig kan vi använda personuppgifter för att ta fram statistik och liknande underlag i syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet.

           För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies för statistik och analys. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

            

           Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
          1. Vi gör våra tjänster mer användarvänliga.
          2. Vi tar fram underlag för att kunna förbättra vårt företag genom att utvärdera, effektivisera och planera nyetableringar av försäljningskanaler och lager, inköp, lagerhållning och leveranser eller utveckla vårt sortiment.
          3. Vi ger dig och andra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment, t.ex. genom kund- och marknadsundersökningar.
          4. Vi gör analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller anonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in och hur vi utvecklar olika sidor på joyshop.se.
          5. Laglig grund

           För vår användning av statistik- och analyscookies är vår lagliga grund ditt samtycke.

           För övrig personuppgiftsbehandling stödjer vi oss på följande lagliga grund: Vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för att vi ska bli bättre, mer resurseffektiva och säkra. Dessutom vill vi göra det enklare och mer säkert för dig att använda våra tjänster, produkter och system.

           Mottagare av personuppgifter
           Systemleverantör av ärendehanteringssystem, e-handelsplattform och CRM-system.
           Lagringstid
           För detta ändamål är det svårt för oss att på förhand ange hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Vi har istället infört rutiner för att löpande kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för detta ändamål. Personuppgifter som vi inte har använt under en period om 12 månader kommer vi att ta bort eftersom vi då inte längre bedömer att dina personuppgifter är nödvändiga. Självklart vidtar vi åtgärder för att skydda din integritet. När vi utför analyser baserat på dina personuppgifter kommer våra medarbetare som utför analysen inte veta att personuppgifterna tillhör dig. Även om vi skulle kunna göra kopplingen till dig baserat på uppgifter som vi har i ett annat system.

             

            

           Säkerhetsarbete och för att förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott

            För din och våra medarbetares trygghet arbetar vi med säkerheten hos oss på vår webbplats. För att uppfylla detta ändamål kan vi behandla dina personuppgifter.

            För det här ändamålet kan vi använda oss av Nödvändiga cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

             

            Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
           1. Vi utreder och förhindrar bedrägerier eller andra lagöverträdelser, t.ex. genom incidentrapportering i butik.
           2. Vi vidtar åtgärder för att förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor.
           3. Vi vidtar åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
           4. Laglig grund
            Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose och ditt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla/använda säkra produkter och utreda misstänkta brott.
            Mottagare av personuppgifter
            Systemleverantörer av ärendehanteringssystem, e-handelsplattform och CRM-system.
            Lagringstid
            Personuppgifterna sparas för en tid om för en tid om 36 månader efter insamlandet. Om vi misstänker missbruk av en tjänst eller att ett brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna under den tid som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande eller försvara våra (eller tredje parts) rättsliga anspråk.

               

            Tillhandahålla tjänster i digitala kanaler

             Vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna använda våra digitala tjänster (t ex vår webbplats).

             För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies för marknadsföring i andra kanaler. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

              

             Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
             • För att våra digitala tjänster (t ex joyshop.se) ska fungera tekniskt och för att kunna leverera funktioner som du begär åtkomst till.
             Laglig grund

             Vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla våra digitala tjänster.

             Notera att nödvändiga cookies alltid är aktiva och kräver inget samtycke från dig.

             Mottagare av personuppgifter
             Systemleverantörer av ärendehanteringssystem, e-handelsplattform och CRM-system.
             Lagringstid
             Dina personuppgifter bevaras under den tid som du använder den digitala tjänsten och för en tid om 24 månader därefter.

                

             Information för dig som är medlem i vår kundklubb

              Det ska löna sig att vara medlem hos oss. Som medlem kommer du därför att få ytterligare förmåner och erbjudanden från oss. Detta betyder att vi kommer anstränga oss extra mycket för att se till att dina förmåner och erbjudanden anpassas särskilt till dig.

               

              Medlemskap

               För att bli medlem i Friends of JOY behöver du registrera ett medlemskap. I samband med detta behöver vi behandla dina personuppgifter.

               För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies för personalisering. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

                

               Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
               • Vi behandlar personuppgifter för att registrera dig som medlem och skapa inloggningsfunktion.
               • Vi behandlar personuppgifter för att kontrollera din identitet och ålder.
               • Vi behandlar personuppgifter för att upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.
               • Vi behandlar personuppgifter för att du ska kunna följa dina köp och din betalningshistorik.
               • Vi behandlar personuppgifter för att du ska kunna spara favoriter och liknande underlättande åtgärder.
               • Vi behandlar personuppgifter för att du ska kunna hantera dina kundval (t.ex. din profil och dina inställningar).
               • Vi behandlar personuppgifter för att kommunicera med dig om nyheter och uppdateringar som rör ditt medlemskap.
               Laglig grund

               Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i vår kundklubb (medlemsvillkoren).

               Notera att nödvändiga cookies alltid är aktiva och kräver inget samtycke från dig.

               Mottagare av personuppgifter
               Systemleverantörer av ärendehanteringssystem, e-handelsplattform och CRM-system.
               Lagringstid
               Personuppgifterna sparas till dess att medlemskapet avslutas och för en tid om upp till 30 dagar därefter (kan ske manuellt på begäran av medlem eller automatiskt p.g.a. inaktivitet(1) under en period om 24 månader).

                  

               (1) Med inaktivitet menas att du inte har gjort något köp under en period om 24 månader.

                

               Administrering och erbjudande av medlemsförmåner

                Vi vill att du som medlem ska få det där lilla extra. Vi kommer därför alltid göra vårt bästa för att ge dig medlemsförmåner, inklusive personliga erbjudanden, som vi tror att just du tycker om. För att kunna uppfylla detta behöver vi behandla dina personuppgifter.

                För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies för personalisering. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

                 

                Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
                • Vi erbjuder dig förmåner i form av rabatter, generella erbjudanden, födelsedagserbjudanden, anpassade nyheter (t.ex. baserat på resultatet från ditt stiltest) och nyhetsbrev.
                • Vi erbjuder också möjlighet att göra ett stiltest eller klassisk färganalys.
                •  

                 För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina eller andra medlemmars uppgifter. Läs mer om detta i punkt 7.

                Laglig grund

                För vår användning av cookies för personalisering är vår lagliga grundsamtycke. Notera att nödvändiga cookies alltid är aktiva och kräver inget samtycke från dig.

                För övrig personuppgiftsbehandling stödjer vi oss på följande lagliga grund: Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i vår kundklubb (medlemsvillkoren).

                Mottagare av personuppgifter
                Systemleverantörer av ärendehanteringssystem, e-handelsplattform och CRM-system samt marknadsföringspartners
                Lagringstid
                Personuppgifterna sparas till dess att medlemskapet avslutas och för en tid om upp till 30 dagar därefter (kan ske manuellt på begäran av medlem eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 24 månader).

                    

                Personlig upplevelse

                 Vi vill att du som medlem ska få det där lilla extra. Vi kommer därför alltid att göra vårt bästa för att anpassa innehållet på webbsidan utifrån vad vi tror att du tycker om. För att kunna ge anpassa webbsidan efter dig behöver vi behandla dina personuppgifter.

                 För det här ändamålet kan vi använda oss av cookies för personalisering. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

                  

                 Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet
                 • Vi ger dig ett personligt anpassat innehåll, t.ex. genom att visa relevanta produktrekommendationer, skicka intressebaserade artiklar, ge förslag på shoppinglistor eller andra liknande åtgärder för att göra din användning och upplevelse av våra tjänster så bra och smidig som möjligt.
                 • Vi förenklar din användning av våra tjänster, t.ex. genom att spara dina shoppinglistor/önskelistor eller ditt valda betalsätt för göra dina framtida köp smidigare eller påminna dig om kvarglömda/övergivna varukorgar.
                 • Vi erbjuder dig personliga erbjudanden.

                   

                 För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina eller andra medlemmars uppgifter. Läs mer om detta i punkt 7.

                 Laglig grund

                 För vår användning av cookies för personalisering är vår lagliga grundsamtycke. 

                 För övrig personuppgiftsbehandling stödjer vi oss på följande lagliga grund: Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap Friends of JOY (medlemsvillkoren).

                 Mottagare av personuppgifter
                 Systemleverantörer av e-handelsplattform och CRM system.
                 Lagringstid
                 Personuppgifterna sparas till dess att medlemskapet avslutas och för en tid om upp till 30 dagar därefter (kan ske manuellt på begäran av medlem eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 24 månader).

                      

                  

                 Profilering

                  För vissa ändamål utför vi analyser och tar fram underlag baserat på våra kunders och medlemmars personuppgifter. Detta gör vi för ändamålen att kunna marknadsföra företaget och företagets produkter och tjänster och utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system eller lämna förmåner och erbjudanden till våra medlemmar och ge våra medlemmar en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.

                  Analyserna och framtagandet av underlag kan antingen resultera i att vi segmenterar vår kunddatabas eller att vi analyserar specifikt hur du som kund eller medlem upplever vårt företag och våra tjänster och produkter (i detta fall skapar vi en kundprofil om dig).

                  Om vi endast segmenterar vår kunddatabas innebär detta att vi inte får någon större kundinsikt om just dig utan segmenteringar handlar om att vi ska kunna få bättre insikt i hur olika kundgrupper upplever våra tjänster och produkter. I dessa fall använder vi begränsade kunddata såsom köphistorik, ålder, kön och angivna preferenser. Så är fallet när vi utför analyser och tar fram underlag för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system och för delar av vår marknadsföring och ibland när vi lämnar förmåner och erbjudanden till medlemmar.

                   

                  För annan marknadsföring och när vi lämnar förmåner och erbjudanden till våra medlemmar eller ger våra medlemmar en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster använder vi fler personuppgifter för att vi ska kunna anpassa vårt erbjudande till just dig. Vi vill ju såklart att du ska få ta del av de förmåner, erbjudanden, annonser och andra tips som är relevanta för just dig!

                   

                  För att vi ska se till att du får ett relevant innehåll behöver vi utföra kundspecifika analyser som baseras på fler personuppgifter. Uppgifterna kan vara relaterade till hur du använder våra webbsidor och andra digitala kanaler (t.ex. vilka sidor och delar av sidor du besökt och vilka sökningar du gjort), din köp- och orderhistorik, ålder, bostadsort, angivna kundval (t.ex. om produkter/tjänster, branscher), språk- och andra tekniska inställningar, samt platsinformation från kundens mobila enheter (t.ex. mobiltelefon eller surfplatta) eller resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar. Vi kan också komplettera våra uppgifter med uppgifter från annan källa (t.ex. andra företag) för att få en så bra bild av dina intressen och preferenser som möjligt.

                   

                  Vi har stor respekt för din integritet och vi vill inte behandla dina personuppgifter för kundspecifika analyser om du inte tycker att det känns bra. Men vi hoppas ändå att du tycker att våra förmåner, erbjudanden och det personliga innehåll som vi ger till dig är så pass bra att du låter oss fortsätta behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

                   

                  Om du vill att vi slutar med kundspecifika analyser kan du alltid invända mot vår marknadsföring till dig som kund (inklusive våra kundspecifika analyser, dvs. profileringen). Som medlem har du när som helst rätt att gå ur vår kundklubb och vi kommer då att upphöra med våra specifika analyser om dig. Utövar du din invändningsrätt innebär det tyvärr att du kommer gå miste om dina personliga förmåner och erbjudanden och ditt personliga innehåll.

                   

                  Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag

                   Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra IT-system eller lagring av personuppgifter (molntjänster). Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

                   Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

                   • Statliga myndigheter (polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
                   • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
                   • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
                   • Tjänsteleverantörer, t.ex. Google eller Facebook

                   Mer detaljerad information om kategorier av mottagare som får ta del av dina personuppgifter hittar du i tabellerna under punkterna 6 och 7.

                    

                   Tredjelandsöverföringar

                    Ibland kan vi vara tvungna att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Detta kan vara när vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag enligt punkt 8. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns tillräckliga garantier för att dina personuppgifter hanteras på ett bra sätt.

                    För att skydda dina personuppgifter när vi överför dem ingår vi därför avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du kan få en kopia på skyddsåtgärderna genom att kontakta oss.

                     

                    Kom ihåg dina rättigheter!

                     När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

                      

                     Din rätt till tillgång
                     Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
                     Din rätt till rättelse
                     Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas. Om du har ett användarkonto hos oss har du möjlighet att själv gå in på Mina sidor och uppdatera dina uppgifter och se din orderhistorik.
                     Din rätt till radering och begränsning
                     Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.
                     Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring och automatiserat beslutsfattande)

                     Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

                     Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.

                     Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar).

                     Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke
                     Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.
                     Din rätt till dataportabilitet
                      För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).
                     Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten 
                     Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

                      

                     Hur utövar jag mina rättigheter?

                     Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Du når oss på kundtjanst@joyshop.se eller 010-551 55 40.